Werk in opdracht

Voor een veegschoon huis

Wie zijn wij

 
 
Werk in Opdracht is een initiatief van Ruud Antonisse. In 1996 ontstaan doordat er uitstroom mogelijkheden werden gezocht voor de Jutters, jongeren aan de slag bij toenmalig stichting het Juttersdok. In de geest van Juttersdok, 'geef zwerfjongeren de ruimte om te werken' is Ruud Antonisse sinds 2020 met nieuwe energie aan de slag om de aandacht voor deze jongeren niet te laten verslappen.  Juist voor jongeren met een vlekje en zonder de mogelijkheid van de ouders om de jongere te huisvesten is de aandacht en hulp voor deze jongeren van levensbelang. Werk en structuur biedend onderwijs is een groot middel om te helpen leefomstandigheden voor deze jongeren te verbeteren. Tegelijkertijd krijgen de jongeren hulp middels individuele integrale trajectbegeleiding. Samen met  Buurt Kringloopwinkels middels project De Opruimlijn worden jongeren met meervoudige problemathieken en achterstanden op diverse leefgebieden geholpen.  De kringlooporganisaties wordt ingezet om de vrijwilliger of stagiair praktijkscholing te bieden. WIO biedt betaald werk en ruimt na opdracht woningen leeg in opdracht van particulieren. De overtollige huisraad wordt geschonken aan lokale buurt kringloopwinkels.
 
Uitgeverij 
 
Het Stageblad.online en het Kringloopblad
Met de huidige Corona omstandigheden dreigen veel jongeren te gaan behoren tot een verloren generatie. Met de sluiting van horeca, reisorganisaties en ook gewoon winkel bedrijven wordt het steeds moeilijker om werk te verkrijgen.  Ook de kwaliteit van het onderwijs staat stevig onder druk.
 
Stageblad wordt door Werk In Opdracht BV uitgegeven om het zowel voor de werk/stage zoekenden als werkgevers, maatschappelijke organisaties en onderwijs eenvoudiger te maken elkaar te vinden. Een en ander wordt op 15 maart 2021 verspreid en online gezet.  De voorbereidingen vinden nu plaats. Zowel het Kringloopblad als het Stageblad komen als krant 4 maal per jaar uit. Deze bladen zijn dan gratis mee te nemen van scholen, bedrijven, en instellingen. De papieren versie is de extra aandacht vrager voor het op internet 7/24 aanwezig zijn van informatie middels de website stageblad.online De papieren versie komt in het eerste jaar 2021 uit voor de regio Randstad.  Het Kringloopblad is tevens een extra toegevoegde waarde omdat deze met informatie over de circulaire economie in allerlei participerende kringloopwinkels in de regio Randstad gratis te verkrijgen is. 
 
Het is de Ambitie van Werk in Opdracht om samenwerking met diverse lokale organisaties aan te gaan.  De inzet is erop gericht een bijdrage te leveren in de circulaire economie door gescheiden afvoer van diverse grondstoffen en hergebruik te stimuleren door lokale 'buurtkringloop' organisaties te ondersteunen zowel materieel als intelectueel. Toch blijft de kringloop en circulaire economie een middel. Het doel blijft werk en scholing te realiseren voor jongeren. Doe mee! De visie is Verbinden.

Werk in Opdracht is altijd op zoek naar werk.

Meer informatie:

http://www.linkedin.com/in/ruudantonisse

 

Blogs

Inboedel service, meer dan opruimen alleen

 
Het ophalen van goederen en verwijderen van vloerbedekking doe ik al sinds mijn 19e, dat is dus alweer 30 jaar geleden. Dat daar bij hoort gaatjes dichten, soms behang afstomen of spijkers uit vloeren halen, daar kwam ik later achter, toen ik de woning van mijn ouders moest opleveren aan de woningbouwvereniging. De eisen van de woonmakelaar waren dusdanig dat ik nog een week werk had, met 2 vrienden. Deze harde leerschool maakte mij duidelijk dat dit voor iedereen een zware klus moet zijn. Bovendien doe je spullen weg, die een onderdeel zijn van je herinneringen. Al die spullen hebben een verhaal van waar het gekocht is, waarom het staat waar het staat. Zo ontstond Werk in Opdracht. Inmiddels staat om onze informatie een bos met allerlei organisaties die hun diensten aanbieden als boedel service, opruimklusser, kringloop koper, hoe moet je daar nu uit kiezen? Gaan al die mooie spullen en de herinnering aan je ouderlijke woning echt verloren door bij de eerste de beste zzp boedelboer met een handvol freelancers, aan te kloppen? Ik hoop het niet. Ik hoop dat u een degelijke keus maakt en kiest voor een bedrijf met een maatschappelijke doelstelling en ik hoop dat u Werk in Opdracht  in uw keuze meeneemt. Bel voor een gratis werkvoorbereiding.
Werk In opdracht is een Sociale firma. Kijk bij rubriek 'wie zijn wij' voor meer informatie.
 
Heeft u werk voor ons?
bijvoorbeeld het veegschoon opleveren van uw oude woning
 BEL Werk In Opdracht 020-6892899